Geen geld voor les?

Wil je kind graag op zangles bij Zangles Driebergen maar is het lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er voor mensen met een uitkering, voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Zangles Driebergen heeft een speciale leskaart voor kinderen die les willen volgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur:

20-LESSENKAART JEUGDFONDS

Ongeveer om de week 30 minuten privé zangles

Een heel lesjaar lang les

Voor iedereen die in aanmerking komt voor financiering via het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het fonds betaalt de
lessenkaart t.w.v. €578*

Inclusief een optreden (optioneel) aan het eind van
het lesjaar

*Bedrag onder voorbehoud. Zover bekend is er geen limiet meer, maar mocht het fonds in de toekomst een lager bedrag vergoeden dan kunnen we hierover in gesprek. Dit wordt snel duidelijk bij aanvraag.

Kom ik in aanmerking?

De regel die wordt gesteld voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is: je verdient met je baan minder dan 120% van het sociaal minimum. 

Kijk als ouder naar de samenstelling van je huishouden:

  • Ouder gehuwd of samenwonend: bruto inkomen is minder dan €2037,56 per maand.
  • Alleenstaande/gescheiden ouder: bruto inkomen is minder dan €1476,48 per maand.

Is er een andere manier van financiering?

De aanvraag wordt per geval bekeken. Doe daarom in het aanvraagformulier zo precies mogelijk het verhaal waarom het momenteel niet haalbaar is om lesgeld te betalen voor cultuureducatie voor je kind(eren).

Verder wordt er gevraagd of je lessen op een andere manier kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan een zeer vermogende oma of spaargeld dat boven de huurtoeslaggrens ligt (€30.306,- voor alleenstaanden, €60.720,- voor gehuwden/toeslagpartners). Er zijn hier geen duidelijke regels voor, dus dit is ter beoordeling aan de intermediair. Wanneer je voor langere tijd op je spaargeld moet leven, kan de intermediair hier bijvoorbeeld wat soepeler mee omgaan. 

Intermediair

Ron Spruit is de vaste intermediair van Zangles Driebergen. Hij onderhoudt contact over de vorderingen van de leerlingen en komt kijken bij de presentaties. Op zijn beurt brengt hij het cultuurfonds op de hoogte van de vorderingen van de leerling wat betreft plezier en inzet. 

Aanmelden?

Neem contact op en vermeld in je bericht dat je in aanmerking wilt komen voor een leskaart Jeugdfonds Sport & Cultuur. Binnen 3 dagen krijg je de ouderkaart opgestuurd. Na digitale ondertekening wordt je aanmelding automatisch naar de vaste intermediair van Zangles Driebergen Ron Spruit gestuurd. Wanneer hij nog vragen heeft, zal hij contact opnemen en vervolgens een aanvraag indienen bij het jeugdfonds. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het lestarief rechtstreeks aan Zangles Driebergen betaald en kan je beginnen met de lessen.