Dit zijn de algemene voorwaarden van Zangles Driebergen, vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg met kvk-nummer 83992391. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die lessen volgt die worden aangeboden door Zangles Driebergen. Voor een betere leesbaarheid wordt ZanglesDriebergen.nl op deze website afgekort tot Zangles Driebergen.


Tarieven en voorwaarden per 1 juli 2024:


Betaling

Bij inschrijving ontvang je een factuur per e-mail. De betaling van het volledige bedrag moet altijd voldaan zijn binnen de betalingstermijn gesteld op de factuur; deze bedraagt in principe 14 dagen. Bij minderjarige cursisten zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de betaling. Je kunt betalen via Mollie (in de mail met de factuur), via handmatige overschrijving of via een KNAB-betaalverzoek (vergelijkbaar met een Tikkie) dat via Whatsapp wordt opgestuurd (hier kan je om vragen).

Bij het verstrijken van de betalingstermijn sturen wij een herinnering via e-mail,, en eventueel nog een tweede herinnering 7 dagen na de eerste. Leerlingen die de factuur na het verstrijken van de uitgestelde betalingstermijn en twee herinneringen nog niet hebben betaald, worden geschorst. Tot de factuur is voldaan gaan de geplande lessen niet door. De geldigheidsduur van de lessenkaart loopt in de tussentijd door. Als de geldigheidsduur is verstreken en de factuur nog niet is betaald, wordt de lessenkaart alsnog in rekening gebracht. Wanneer de betaling nog steeds uitblijft wordt (op kosten van de leerling) een incassobureau ingeschakeld.


Gegevens

We slaan jouw gegevens op in ons klantenbestand. Dit is belangrijk zodat we je altijd kunnen bereiken mochten er zich vragen of onduidelijkheden voordoen. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het versturen van de facturen. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor Charlotte Steenbrink.

Ten slotte is Zangles Driebergen ook actief op sociale media (Facebook en Instagram). We zullen geen naar de leerling herleidbaar (beeld en/of geluids)materiaal delen zonder toestemming van de leerling (en indien wettelijk noodzakelijk diens ouders/verzorgers).

In het Privacybeleid kun je meer lezen over de beveiliging van deze gegevens.

Als je wilt weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn dan kun je deze eenvoudig opvragen door een e-mail te sturen naar zanglesdriebergen@gmail.com. Je ontvangt dan zo spoedig antwoord van ons.

Ook willen we je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen, dit kan via de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP is verplicht om deze klacht in behandeling te nemen.


Aansprakelijkheid

Zangles Driebergen is in geen geval aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de afnemende partij.

Mocht de afnemende partij schade toebrengen aan eigendommen van Zangles Driebergen, dan zal de schade worden verhaald op de betreffende partij.


Intellectueel eigendom

Al het materiaal dat verkregen is via Zangles Driebergen is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder overleg worden gedeeld.


Tarieven en voorwaarden juli 2023-juni 2024 (oud):