Dit zijn de algemene voorwaarden van Zangles Driebergen, vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg met kvk-nummer 83992391. De algemene voorwaarden zijn geldig per 3 juni 2022 en zijn van toepassing op een ieder die lessen volgt die worden aangeboden door Zangles Driebergen. Voor een betere leesbaarheid wordt ZanglesDriebergen.nl op deze website afgekort tot Zangles Driebergen.


Voorwaarden heel jaar les

Inschrijven heel jaar les

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Indien je vooraf vragen hebt kun je deze stellen via het contactformulier op de website, door te bellen of Whatsappen naar 06-48154464, of door een e-mail te sturen naar zanglesdriebergen@gmail.com.


Voorwaarden lessenkaarten

Inschrijven lessenkaart

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Indien je vooraf vragen hebt kun je deze stellen via het contactformulier op de website, door te bellen of Whatsappen naar 06-48154464 of door een e-mail te sturen naar zanglesdriebergen@gmail.com.


Betaling

Bij inschrijving ontvang je een factuur per e-mail. De betaling van het volledige bedrag moet altijd voldaan zijn binnen de betalingstermijn gesteld op de factuur; deze bedraagt in principe 14 dagen. Bij minderjarige cursisten zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de betaling. Je kunt betalen via handmatige overschrijving (standaard) of via een KNAB-betaalverzoek (vergelijkbaar met een Tikkie) dat via Whatsapp wordt opgestuurd (hier kan je om vragen).

Bij het verstrijken van de betalingstermijn sturen wij een herinnering via e-mail. Leerlingen die de factuur na het verstrijken van de uitgestelde betalingstermijn nog niet hebben betaald, worden geschorst. Tot de factuur is voldaan gaan de geplande lessen niet door. In het geval van een leskaart loopt de geldigheidsduur in de tussentijd door. Als de geldigheidsduur is verstreken en de factuur nog niet is betaald, wordt de leskaart alsnog in rekening gebracht. Wanneer de betaling nog steeds uitblijft wordt (op kosten van de leerling) een incassobureau ingeschakeld.

Gegevens

We slaan jouw gegevens op in ons klantenbestand. Dit is belangrijk zodat we je altijd kunnen bereiken mochten er zich vragen of onduidelijkheden voordoen. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het versturen van de facturen. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor Charlotte Steenbrink.

Ten slotte is Zangles Driebergen ook actief op sociale media (Facebook en Instagram). We zullen geen naar de leerling herleidbaar (beeld en/of geluids)materiaal delen zonder schriftelijke toestemming van de leerling (en indien wettelijk noodzakelijk diens ouders/verzorgers).

In het Privacybeleid kun je meer lezen over de beveiliging van deze gegevens.

Als je wilt weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn dan kun je deze eenvoudig opvragen door een e-mail te sturen naar zanglesdriebergen@gmail.com. Je ontvangt dan zo spoedig antwoord van ons.

Ook willen we je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen, dit kan via de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP is verplicht om deze klacht in behandeling te nemen.

Aansprakelijkheid

Zangles Driebergen is in geen geval aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de afnemende partij.

Mocht de afnemende partij schade toebrengen aan eigendommen van Zangles Driebergen, dan zal de schade worden verhaald op de betreffende partij.

Intellectueel eigendom

Al het materiaal dat verkregen is via Zangles Driebergen is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder overleg worden gedeeld.